New Swedish 24 Hour Treadmill Record

Valdemar Andersson and Hans Bryen ~ Photo Carina Galanou/SR Örebro
Valdemar Andersson and Hans Bryen ~ Photo Carina Galanou/SR Örebro
New Swedish 24 hour record on a treadmill in the Radio Hall of Örebro!

09.55 o’clock today Hans Byrén set a new Swedish record in running for 24 hours on a treadmill.
With its 181 kilometer he struck the old record by one kilometer.
– When I realized I passed it I ended up in some sort of
euphoria, “says Hans Byrén, who is now taking Acupuncture for the extremely demanding performance.
– I went out too hard in the beginning and had to pay for it. I was nauseous after six hours and threw up considerably. It became quite dramatic at night and I had to lie on the floor, while four people massaged me to get rid of cramps.

The old record holder Ari Pohjola from Örnsköldsvik, has already congratulated Hans Byrén by telephone. Ari plans already in the spring to make an attempt to reverse its record. But for Hans there will be no more races on
treadmill. At least not as it seems now.
– I love every step while running, but not on the treadmill. This was horrible, “said a tired but happy Hans Byrén.

Swedish Radio Contributors Valdemar Andersson ended his record attempt for 48 hours after 33 hours
running and 197 km on the basis of an infection in his throat.

For interviews, you can reach Valdemar Andersson at 070-456 78 25, and Hans Byrén at 073-9297475.
The coach Karwan Tahir is on 073-3562516.

Read more at www.sr.se/orebro

Örebro 2010-01-05

Svenskt rekord på löpband i Radiohuset i Örebro!

Klockan 09.55 idag tog Hans Byrén nytt svenskt rekord i löpning under 24 timmar på löpband.
Med sina 181 kilometer slog han det gamla rekordet med en kilometer.
– När jag förstod att jag klarat det hamnade jag i något sorts lyckorus, säger Hans Byrén, som nu vilar ut med
akupunktur efter den extremt krävande prestationen.
– Jag gick ut för hårt i början och fick sota för det. Jag blev illamående redan efter sex timmar och spydde rätt rejält. Det blev ganska dramatiskt på natten och jag fick ligga på golvet medan fyra personer masserade mig för att få bort kramperna.

Den gamla rekordinnehavaren Ari Pohjola från Örnsköldsvik har redan gratulerat Hans Byrén via telefon. Ari planerar redan under våren att göra ett försök att ta tillbaka sitt rekord. Men för Hans blir det inga fler lopp på
löpband. Åtminstone inte som det känns nu.
– Jag älskar varje steg när jag springer, men inte på löpband. Det här var fasansfullt, säger en trött men nöjd
Hans Byrén.

Sveriges Radiomedarbetaren Valdemar Andersson fick bryta sitt rekordförsök på 48 timmar efter 33 timmars
löpning och 197 kilometer på grund av en infektion i halsen.

För intervjuer når du Valdemar Andersson på 070-456 78 25 och Hans Byrén på 073-9297475.
Coachen Karwan Tahir finns på 073-3562516.

Läs mer på www.sr.se/orebro


Multidays.com The home of multiday running news and events.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.